Siapa Ustaz Abdul Malek Ladzim

Ustaz Haji Abdul Malek bin Ladzim B.A (Hons) Ulum Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar, Mesir M.S.C (Master of Science Islamic Finance), UUM.